Olivier Verhaeghe

SCHILDERWERKEN

Disclaimer en Privacy statement

Doel van deze website

De website www.verhaeghepainting.be heeft tot doel om informatie ter beschikking te stellen over het bedrijf Verhaeghe Painting, zijn dienstverlening, werkwijze en gerealiseerde projecten.

Privacy beleid

Respect voor jouw privacy

Verhaeghe Painting respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Deze privacyverklaring geeft het beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en-bescherming van:

Verhaeghe PAINTING

  • Waasdonk 27
  • 2100 Deurne
  • België

Als u vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u via ons contactformulier contact opnemen.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw gegevens om te kunnen antwoorden op een vraag die u stelde, om een offerte uit te brengen of om onze diensten te kunnen verlenen. 

Wanneer en hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens indien u via een webformulier of op een andere manier (telefonisch, post, mondeling) met ons communiceert.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken de gegevens die u identificeren en de gegevens die wij nodig hebben om met u te kunnen communiceren of om onze diensten te kunnen verlenen.

Deze gegevens zijn bijvoorbeeld uw aanspreektitel, naam, adres, telefoon, geboortedatum en geboortedag, e-Mail adres en IP-adres.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens tot ze niet meer relevant zijn voor onze actieve of historische communicatie of dienstverlening of tot u te kennen geeft dat u uw gegevens bij ons wenst te wissen. U kan dit te kennen geven via ons contactformulier.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld tenzij u hierom vraagt in het kader van het uitoefenen van onze diensten.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.

Algemene informatie

We hebben het recht om dit beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Wettelijke bepalingen

Gebruik van de website

Verhaeghe Painting besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Verhaeghe Painting dit niet garanderen. Als de verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Verhaeghe Painting de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Verhaeghe Painting wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast of verwijderd worden.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. U kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

Verhaeghe Painting spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Verhaeghe Painting kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is of niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Verhaeghe Painting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, gebeurlijke ongevallen, beschadiging aan wandelmateriaal, beschadiging van uw computermateriaal, beschadiging van uw programma’s of gegevens op uw computersysteem.

Hyperlinks en verwijzingen naar andere informatiebronnen

Op deze website wordt u mogelijk met (hyper)links of verwijzingen doorverwezen naar andere websites en naar informatie op andere informatiedragers zoals boeken, tijdschriften of andere bronnen die door derden worden beheerd.

Verhaeghe Painting beschikt hiervoor over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Verhaeghe Painting aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites of andere informatiebronnen en hun inhoud.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren met betrekking tot hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe men deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de beheerder van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de tekstuele en multi-media informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren. Elk gebruik of reproductie voor commerciële doeleinden is niet toegestaan, tenzij mits schriftelijke toestemming van Verhaeghe Painting.

Over het gebruik of de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Verhaeghe Painting behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie en op de website zelf.

Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van Verhaeghe Painting of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe Verhaeghe Painting of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.

Raadplegingen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.